logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI

powrót DLS
- Doręczenia Listów Specjalnych -
podstrona

                Regulamin służby.
                
DLS - Doręczenia Listów Specjalnych - służba ewangelizacyjna polegająca
   na dostarczaniu listów ze Słowem Bożym. Służba jest dobrowolna i niezarobkowa.

               I. Podstawa prawna.
Bezpośrednie polecenie Pana Jezusa zawarte w Biblii, Ew. wg św. Marka 16,15-16:

"I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony,
ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."

              II. Cel działania.
Doręczenie Słowa Bożego do indywidualnie oznaczonych osób (mieszkania, domy).
Taka forma umożliwia niekrępujące zapoznanie się adresatów z treścią,
w zaciszu domowym i w dowolnym czasie.
Jednocześnie modlimy się o właściwe przyjęcie Bożego Słowa, aby jak najwięcej
ludzi w naszym kraju poznało Jezusa Chrystusa.

               III. Rodzaje przesyłek.
Przesyłki dostarczamy wyłącznie w formie listów formatu C-5, C-6 i C-13.
Każda przesyłka jest weryfikowana pod kątem zgodności z Biblią.
Dostarczamy też przesyłki typu WI (Without Identity) lub PR (Personal Reserved),
pod warunkiem poprawności adresu.
Nie przyjmujemy i nie dostarczamy przesyłek typu 'poste restante'.


              IV. Dostarczanie listów.
1. Dostarczanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych podmiotów, według
  obowiązujących cenników.
2. Dostarczanie przez osoby fizyczne - doręczycieli (kurierów).
  Doręczyciel działa pod nazwą DLS i wykonuje swoją służbę bezpłatnie, według
  regulaminu służby.
  Doręczycieli obowiązuje tajemnica służbowa, w szczególności dotycząca ochrony 
  danych osobowych.               V. Zleceniodawcy.
Zleceniodawcami są wyłącznie osoby fizyczne, które akceptują regulamin służby.
Zastrzegamy sobie odmowę przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
Zapewniamy anonimowość zleceniodawców, gdyż nie prowadzimy bazy danych.
Zleceniodawca nie jest informowany o dostarczeniu przesyłki.


                VI. Adresaci.
Adresat nie musi być oznaczony personalnie, jednak konieczne jest podanie
dokładnych danych adresowych: miejscowości, kodu pocztowego, ulicy i nr
domu/mieszkania.
Weryfikacja adresów należy do obowiązku zleceniodawcy.
W przypadku podania błędnego adresu przesyłka nie zostanie doręczona.


                VII. Koszty
Wszystkie opłaty pokrywają zleceniodawcy. Zyskiem uczestników służby DLS
jest gromadzenie sobie skarbów w niebie:

Mat. 6,19	Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza
        niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną;
6,20	    ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza
        nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.
6,21	    Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje.Czy trzeba głosić ewangelię ?     --->
Bóg miłujący czy okrutny?     --->
Kontakty ze zmarłymi - czy możliwe ?     --->
golabiserce.jpg

mail2
KONTAKT Tylko JEZUS naprawdę cię rozumie.