logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
powrót CZŁOWIEK - OD POCZĘCIA CZY OD URODZENIA?
podstrona
Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy aborcji czy in vitro starają się mieć
swoje zdanie (na podstawie różnych źródeł), od kiedy nie narodzoną istotę można
uważać za człowieka i od którego momentu dotyczy go przykazanie 'nie zabijaj'.
Dla każdego chrześcijanina najważniejsze jest, co na ten temat mówi Bóg.
Z Biblii wiemy, że dziecko zanim się urodzi, już jest przez Boga traktowane
jako człowiek. Tu jest zwykle zadawane pytanie - od kiedy staje się człowiekiem,
czy od chwili zapłodnienia, czy dopiero w późniejszym stadium?
Prześledźmy pod tym kątem wersety biblijne zaczynając od późniejszych etapów ciąży.
Wiemy, że dziecko nie narodzone może być napełnione Duchem Świętym:

Łuk.1,15	 Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego
         pić nie będzie
         a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.

Fragment dotyczy jeszcze nie narodzonego Jana Chrzciciela. Bóg napełnia Duchem
Świętym tylko ludzi, czyli dziecko w łonie na pewno jest człowiekiem
(por. też Ps.22,11).
Na podstawie faktu, że Elżbieta (matka Jana) była w szóstym miesiącu ciąży,
kiedy przyszła do niej Maria, możemy określić, że Jan został napełniony
Duchem Świętym na tym etapie życia płodowego (co widać po jego świadomej reakcji):

Łuk.1,41    A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się
        dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym,

Łuk.1,44    Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego,
        poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.

Elżbieta wiedziała od Ducha Świętego, że taka reakcja dziecka ma związek
z przyjściem matki Jezusa. Dziecko się z tego powodu też radowało

Wniosek:
- dziecko w szóstym miesiącu życia płodowego jest człowiekiem.


Szukajmy dalej. Wiemy, że dziecko nie narodzone może grzeszyć nieświadomie:

J. 9,2	 I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył,
         on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?

Dla uczniów Jezusa było jasne, że dziecko nie narodzone może zgrzeszyć
(przynajmniej myślą), skoro urodziło się niewidome ( zob. też Ps.58,4).
Wynika z tego, że dziecko w łonie jest człowiekiem od chwili pojawienia się myśli,
skoro ponosi konsekwencje grzechu.
Z badań medycznych wynika, że już w 2 miesiącu życia kształtuje się mózg dziecka
(5), pojawiają się odruchy nerwowe i można zarejestrować fale elektromagnetyczne
wysyłane przez mózg (a więc pojawiają się myśli).

Wniosek:
- dziecko w drugim miesiącu życia płodowego jest człowiekiem.


Kontynuując sprawdzanie poprzez badanie znaczenia greckich słów, można stwierdzić
że dziecko jest człowiekiem już od zapłodnienia, co wynika z wersetu:

Łuk. 1,36	 I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną,
         także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym
         miesiącu.
syna - gr. ios - (5061) - znaczy 'syn', 'dziecko'

Istotne jest to, że poczęty organizm został nazwany przez Boga 'dzieckiem'
(synem), a użyte tu greckie słowo 'sillamsano' (4675) znaczy 'począć dziecko',
'zachodzić w ciążę'.
Poczęcie dziecka zaczyna od chwili zapłodnienia, czyli połączenia materiału
genetycznego jaja i plemnika. Powstaje nowy organizm. Dzieje się to już pierwszego
dnia, co wiemy na podstawie badań medycznych:

"Początkiem życia człowieka jest zapłodnienie, w czasie którego jądro komórki
rozrodczej ojca łączy się z jądrem komórki jajowej matki. Zapłodniona komórka
jajowa, czyli zygota, zawiera już wszystkie cechy przekazane nowemu istnieniu
ludzkiemu od obu rodziców." (6 - prof. dr hab. n. med. Mieczysław Ujec)

"Odczyt kodu genetycznego rozpoczyna się z chwilą wniknięcia ojcowskiego plemnika
do matczynej komórki jajowej. W określony sposób poszczególne partie informacyjnego
DNA włączają się i wyłączają, decydując o przebiegu życia, jego wyglądzie,
jego intelekcie i zachowaniu." (6 - prof. dr hab. Alina Midro)

Wniosek:
- człowiek, jako całkowicie odrębna i samoistna istota liczy się już od chwili
 zapłodnienia, czyli pierwszego dnia ciąży.Powyższe rozważanie pozwala na zajęcie stanowiska wobec in vitro i metod
przerywania ciąży:
- dla Boga jesteśmy ludźmi już od chwili zapłodnienia
- każdy rodzaj aborcji jest niezgodny z Biblią, bo w rezultacie świadomie zabija
 ludzi, co jest złamaniem przykazania 'nie zabijaj'
- metoda in vitro nie jest zgodna z Biblią, bo tworzy ludzi ze świadomością,
 że większość z nich umrze. Takie skazywanie na śmierć, poprzez nie
 zapewnienie warunków do dalszego życia, jest łamaniem przykazania 'nie zabijaj'.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że Bóg jako Stwórca i dawca życia ma wszystko
pod kontrolą i do Niego można się zwracać ze wszystkimi problemami i prosić
o pomoc w każdej sytuacji.

1Piotra 5,7	 Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej.


Bibliografia (liczby przy greckich słowach to pozycja w słowniku):
1. Studio Biblijne 1.0 SE, wyd. Samson Digital System, 1998
2. Grecko- polski Nowy Testament, ks. Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski,
  wyd. Vocatio, 1994
3. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, ks. Remigiusz Popowski
  wyd. Vocatio, 2006
5. http://www.dlamamy.com.pl/?id_category=88&id_inf=220 - kształtowanie płodu
6. http://www.pro-life.pl/_ow/read.php?y=Sluzba_Zyciu&n=od_poczecia&a=06_fakt

Opracowano: 2012-09-04

kwiat4
mail2
KONTAKT