logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
powrót KORAN podstrona
Poniższy tekst nie jest przeznaczony do rozpowszechniania.

Dlaczego akurat Koran?
Otóż dlatego, że chrześcijanie zwykle bardzo mało wiedzą o tej księdze, którą za
świętą uważa religia zwana islamem.
Ja przyznaję, że przeczytałem cały, a zainspirowały mnie do tego rozmowy na czacie.
Gdy chciałem rozmawiać o Koranie, wielu zadawało mi pytanie- czy go czytałem.
Gdy odpowiadałem, że nie, to wszelkie moje argumenty były odrzucane.
Dlatego postanowiłem Koran przeczytać, a moimi przemyśleniami podzielić się z wami.

Opierałem się głównie na polskim tłumaczeniu i komentarzu Koranu, autorstwa
Józefa Bielawskiego, wydanym w roku 1986. Jest to tłumaczenie z oryginału arabskiego,
opartego na tzw. edycji kairskiej z 1923 r.

Rozważanie dotyczyć będzie następujących zagadnień:

1. Informacje o Koranie.
2. Informacje o Arabach.
3. Kim był Mahomet
4. Czy Koran jest kontynuacją Biblii, tzw. nowym objawieniem?
5. Czy Allach jest Bogiem Biblii?
6. Czy Koran nawołuje do świętej wojny, tzw. dżihadu i jak to się ma do Biblii?
7. Jak rozmawiać z muzułmanami? 


1. Informacje ogólne o Koranie.

Koran jest księgą religii zwanej islamem (742). Zgodnie z przekonaniem wyznawców
tej religii- muzułmanów- zawiera prawdę objawioną przez boga Allacha posłańcowi
tego boga- Mahometowi, za pośrednictwem archanioła Gabriela.
Koran, zgodnie z wiarą muzułmańską jest świętą księgą i jest odbiciem matki- księgi,
znajdującej się w niebie.
Słowo" koran" oznaczało początkowo " recytacja", gdyż tak nazywano poszczególne
objawienia, jakie otrzymywał Mahomet - dopiero potem nazwano tak całą księgę(790).
Redagowanie oficjalnego tekstu i ujednolicenia dokonano w roku 651 przez trójosobową
komisję ( 792).
Koran jest tekstem liturgicznym, przeznaczonym do recytacji, przy czym ta recytacja
odbywa się przy zachowaniu pewnych reguł, uznawanych przez muzułmanów za prawdziwą
sztukę (794).
Koran dzieli się na rozdziały zwane surami i wersety. Łącznie jest 114 sur.
Każda sura ma swój tytuł (799).
Koran nie stanowi jakiejś jednolitej ciągłości myśli. Można więc czytać każdą surę
oddzielnie, bez oglądania się na poprzednie i następne (801). W koranie jest
wymienionych sporo znanych nam z Biblii postaci, a także zdarzeń, które występują
w Biblii, ale jest to tylko pozór, o czym będę jeszcze mówił.
Koran nie zawiera ani proroctw, ani dat. Bóg koranu przemawia w liczbie mnogiej.


2. Informacje o Arabach.

Zanim powiem kilka słów o Mahomecie to wspomnę nieco o Arabach i o podatnym gruncie,
na jaki trafił Mahomet z koranem. Muszę zaznaczyć, że przeszłość Arabii jest ciągle
jeszcze mało znana.
Półwysep Arabski zamieszkiwała ludność osiadła i koczownicy pustyni- Beduini.
Beduini są uważani za Arabów tzw. "czystej krwi"- pozostawali oni prawie w całkowitej
izolacji od reszty świata i mieli zachować wszystkie istotne cechy, jakimi szczycą
się Arabowie (744).
Beduini zajmowali się hodowlą wielbłądów, owiec i koni (751) a także handlem.
Nazywali siebie braćmi. Cechowała ich wytrwałość i gotowość oddania życia za sprawę.
Arab uważał za swój święty obowiązek zemstę za zbrodnię popełnioną na jego
bliskich (757).
Jeśli chodzi o religię, to wśród Arabów panował politeizm - wierzyli w mnóstwo
różnych bóstw, bogów i bogini ( np. bóstwa drzew czy skał, 757) oraz w duchy dobre
i złe zwane dżinami.
Najsławniejszym ośrodkiem kultu była Mekka - wg tradycji miało się tam znajdować
około 360 bożków i fetyszów plemiennych. Głównym bogiem był Hubal.
Wśród Arabów bardzo silne były wpływy Żydowskie, gdyż wielu Żydów mieszkało między
nimi.
Arabowie wiedzieli, że Żydzi mają swoją Świętą Księgę i jednego Boga. Rozwijało się
też chrześcijaństwo, nawet wśród Beduinów (762).
W sumie Arabowie nie byli zjednoczeni i wierzyli w wielu bogów, nie tworzyli jednego
silnego państwa i nie mieli jakiegoś czynnika, który by ich zjednoczył.


3. Kim był Mahomet?

Mahomet rozpoczął nową epokę w życiu duchowym Arabów, głosząc im nową religię, wiarę
w jednego boga. Założył też fundament pod jeden zjednoczony naród arabski i jedno
państwo, oparte na głoszonej przez niego religii.
Mahomet wywodził się z plemienia Kurajszytów, rządców Mekki (764).
Urodził się ok. roku 570. Gdy był jeszcze dzieckiem umarł jego ojciec, pozostawiając
mu tylko kilka wielbłądów i jedną niewolnicę. Mahomet wychowywał się więc wśród
Beduinów i poznał dobrze ich życie. Mając 24 lata rozpoczął służbę u bogatej wdowy,
z którą następnie się ożenił.
Już jako bogaty kupiec wędrował z karawanami do Syrii i Palestyny. Miał okazję poznać
lepiej chrześcijaństwo i judaizm. Chrześcijanie i Żydzi szczególnie interesowali
Mahometa, gdyż byli ludem księgi, zwolennikami religii Abrahama.
W wieku 40 lat w Mahomecie dokonał się gwałtowny przełom osobowości, z kupca stał
się prorokiem nowej religii- islamu. Poprzedził to podobno przeżyty kryzys duchowy,
po którym Mahomet zaczął mieć wizje.
Początkowo jedynymi zwolennikami jego religii była rodzina. Gdy zaczął ostro
krytykować wielobóstwo Arabów, przybyło mu zwolenników. Mahomet próbował też
nakłonić Żydów do nowej religii (772), która wg jego koncepcji miała być
kontynuacją religii Abrahama.
Ale Żydzi, co było do przewidzenia, odrzucili jego religię.


4. Czy Koran jest kontynuacją Biblii, tzw. nowym objawieniem? 

Jak wspomniałem wcześniej, w Koranie znajduje się sporo znanych nam z Biblii postaci
i zdarzeń, przez co Mahomet chciał pokazać, że Koran ma być kontynuacją Biblii,
ostatecznym objawieniem boga. W zasadzie muzułmanie uznają jako księgi natchnione :
Torę Mojżesza, Psalmy Dawida, Ewangelie i Koran. Przy czym Koran uznają za ostateczne
Słowo boga i to Koran ma przewyższać inne Pisma - ma być nadrzędny.
Zacytuję tu fragmenty dwóch sur, ilustrujących to:

* sura 3, w. 3-4 
On tobie zesłał Księgę z prawdą, stwierdzając prawdziwość tego, co już było przed nią.
On zesłał niegdyś Torę i Ewangelię jako drogę prostą dla ludzi...

* sura 4, w. 163.
Zaprawdę, objawiliśmy tobie,
tak jak objawiliśmy Noemu
i prorokom po nim;
i jak objawiliśmy Abrahamowi i Isma'ilowi,
Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom,
Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi,
Aaronowi i Salomonowi;
a Dawidowi daliśmy Psalmy

Wyraźnie Mahomet tu wskazuje, że Koran ma być kontynuacją Biblii, ale z całości
Koranu wynika, że ma być nad nią nadrzędny.

Sprawdźmy na kilku przykładach, czy faktycznie Koran jest kontynuacją Biblii:
Koran(Sura 3, 40-41)
Zachariasz powiedział:
,,Panie mój! Jak ja mogę mieć syna,
kiedy już osiągnąłem podeszły wiek,
a moja żona jest bezpłodna?"
Bóg powiedział:
,,Tak będzie! Bóg czyni, co chce!"
41 On powiedział:
,,Panie mój!
Uczyń mi jakiś znak!"
Powiedział:
"Oto twój znak:
nie będziesz mówił z ludźmi
przez trzy dni 

Koran (Sura 7,104-108)
Powiedział Mojżesz:
0 Faraonie!
Zaprawdę, ja jestem posłańcem od Pana
 światów!
...Wtedy Mojżesz rzucił swoją laskę 
i oto stała się wężem prawdziwym!
potem wyciągnął swoją rękę
i oto stała się biała dla patrzących!
BIBLIA ( Łuk.1, 11-20)
Wtedy rzekł Zachariasz do anioła:
Po czym to poznam?
Jestem bowiem stary i żona moja
w podeszłym wieku.
A odpowiadając anioł rzekł do niego:
Jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem,
i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić
 i zwiastować ci tę dobrą nowinę.
Otóż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić
aż do dnia, kiedy się to stanie,
 bo nie uwierzyłeś słowom moim,
które się wypełnią w swoim czasie.


BIBLIA( 2M. 7,10)
Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do faraona
i uczynili tak,
jak rozkazał Pan
Aaron rzucił laskę swoją przed faraonem
i jego sługami,
a ona zamieniła się w węża.

Biblia podaje, że Aaron rzucił laską, a Koran, że Mojżesz.
Wg Biblii Zachariasz zaniemówił aż do chwili narodzin dziecka, a wg Koranu że
tylko na 3 dni.
Jest dosyć dużo takich fragmentów, ale wszystkie maja wspólną cechę - część treści
jest zgodna lub w miarę zgodna Biblią, część nie. Czyżby Bóg zapomniał, co mówił
wcześniej do ludzi? Zdarzyło mu się ot tak, zapomnieć?
Oczywiście nie - Bóg nie kłamie ani nie przekręca swoich słów.
Koran zawiera więc sporo poprzekręcanych lub zmienionych informacji zaczerpniętych
z Biblii, a przecież gdyby Koran miał być kontynuacją Biblii, to nie byłby
sprzeczny z Biblią.

WNIOSEK jest jeden:
- Koran nie jest kontynuacją Biblii, gdyż przekręca słowo Boga, jest sprzeczny z Biblią.


5.	Czy Allach jest tym samym, co Bóg Biblii?

Wiemy już, że Koran nie jest kontynuacją Biblii. Skoro więc Koran nie jest Słowem
Boga to i Bóg Koranu nie może być tym samym Bogiem, co Bóg Biblii.

Wiemy, że Bóg Biblii jest jeden w trzech osobach: Ojca, Syna Jezusa Chrystusa,
i Ducha Świętego - jeden Bóg w trzech osobach.
A co na ten temat mówi Koran:

Sura 4,171 
O ludu Księgi!
Nie przekraczaj granic w twojej religii
i nie mów o Bogu niczego innego,
jak tylko prawdę!
Mesjasz, Jezus syn Marii,
jest tylko posłańcem Boga;
i Jego Słowem, które złożył Marii;
i Duchem, pochodzącym od Niego.*
Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców
i nie mówcie: "Trzy!"*
Zaprzestańcie!
To będzie lepiej dla was!
Bóg-Allah - to tylko jeden Bóg!
On jest nazbyt wyniosły,
by mieć syna!

Sura 5, 73-75
A nie ma przecież żadnego boga,
jak tylko jeden Bóg!...
Mesjasz, syn Marii, jest tylko posłańcem,
tak jak już przed nim byli posłańcy;

Sura 6,101
Stwórca niebios i ziemi!
Jakże On mógłby mieć syna
- przecież On nie miał wcale towarzyszki?!

Jak widzimy, wg Koranu Bóg nie ma Syna, ani nie jest w trzech Osobach.
To, że bóg Koranu nie ma syna, jest wspomniane jeszcze kilkakrotnie.
Koran traktuje Jezusa tylko jako człowieka, a nie Boga - zauważcie,
że Koran podważa też fakt poczęcia Jezusa z Ducha Świętego (sura 6,101 ).

Dodam jeszcze bardzo istotny fragment o tym, co Koran mówi na temat śmierci Jezusa:

Sura 4,157-158
powiedzieli:
,,zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii,
posłańca Boga"
- podczas gdy oni ani Go nie zabili,
ani Go nie ukrzyżowali,
tylko im się tak zdawało;* 
oni Go nie zabili z pewnością.
 przeciwnie!
Wyniósł Go Bóg do Siebie!

Koran zaprzecza, że Jezus został zabity i ukrzyżowany. Zaprzecza też
zmartwychwstaniu, bo twierdzi, że Jezusa Bóg ot tak, żywego, wziął do siebie.
Czyli Koran podważa podstawową prawdę chrześcijaństwa- że Jezus umarł za nasze grzechy!

Koran podważa też inne podstawy chrześcijaństwa, jak np.:
Koran( sura 2,276)
Bóg nie miłuje żadnego
niewiernego grzesznika!Sura 5,18
 Do Boga należy
to, co jest w niebiosach,
i to, co jest na ziemi.
On przebacza, komu chce,
i On karze, kogo chce.
BIBLIA (1Tym. 1,15)
Prawdziwa to mowa i w całej
pełni przyjęcia godna,
że Chrystus Jezus przyszedł na świat,
aby zbawić grzeszników,

 1 J. 1,9
Jeśli wyznajemy grzechy swoje,
wierny jest Bóg i sprawiedliwy
i odpuści nam grzechy, i oczyści
nas od wszelkiej nieprawości.
Wg Koranu Bóg nie miłuje grzeszników, a my wiemy z Biblii, że Bóg grzeszników miłuje,
ofiarując zbawienie każdemu, kto szczerze do Niego przychodzi.
Bóg Koranu ma swoje widzimisię i przebacza, jak zechce - Bóg Biblii przebacza zawsze,
jeśli grzesznik żałuje.

WNIOSEK:
- Bóg Koranu, Allah, nie jest Bogiem Biblii, czyli nie jest prawdziwym Bogiem.


6.	Czy Koran nawołuje do świętej wojny tzw. dżihadu?

Po zamachach terrorystycznych dokonanych przez niektórych wyznawców islamu wiele
osób zadaje sobie pytanie, czy faktycznie Koran nakazuje tego rodzaju haniebne
działania.
Gdy się słucha wypowiedzi muzułmanów, jedni mówią, że w Koranie nic nie ma
o świętej wojnie, a drudzy, że Allah nakazuje w pewnych okolicznościach działania
zbrojne.

Cokolwiek usłyszymy na ten temat, jedno jest pewne - w Koranie są fragmenty mówiące
o zabijaniu, natomiast nic nie znalazłem o miłowaniu nieprzyjaciół.

Przytoczę kilka takich fragmentów:

Sura 2, 190 - 194
I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie
Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich!
Taka jest odpłata niewiernym!...
A jeśli kto odnosi się wrogo do was,
to i wy odnoście się wrogo do niego,
podobnie jak on odnosi się wrogo do was.

Sura 5, 33-34 
Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga
i Jego Posłańca
i starają się szerzyć zepsucie na ziemi,
będzie tylko to,
iż będą oni zabici lub ukrzyżowani
albo też obetnie im się
rękę i nogę naprzemianległe,
albo też zostaną wypędzeni z kraju…
Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócą,
zanim przejmiecie władzę nad nimi.
I wiedzcie, że Bóg jest przebaczający, litościwy!

Fragment Sury 4 
Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!

Sura 22,38-39
Zaprawdę, Bóg nie miłuje
żadnego zdrajcy i niewiernego!
Wolno walczyć tym,
którzy doznali krzywdy*
	Sura 6, 151
nie zabijajcie nikogo
- tego zakazał Bóg -
inaczej jak zgodnie z prawem.
Oto co wam nakazał Bóg!

(Tu należy dodać, że prawo to głównie Koran).


Z tych fragmentów dla mnie jasno wynika, że wrogami Allaha, a tym samym wrogami islamu,
mogą być wszyscy ludzie innych wyznań, jeśli zagrażają muzułmanom.
Wg Koranu można niewiernych zabijać na każdym miejscu.
A za zagrożenie może być uznane ( szczególnie przez fanatyków), co się chce,
nie tylko działania zbrojne.
Jeśli chodzi o Żydów i chrześcijan, są oni wg Koranu ludami Księgi, a więc jak mówi
wspomniana definicja powinni być potraktowani łagodniej - ale przecież też są
niewiernymi, więc jeśli w jakiś sposób zagrażają islamowi, to są wrogami.
I tak, moim zdaniem, koło się zamyka.

Jak widzimy różnie można interpretować wspomniane słowa. Ale jedno jest pewne-
Allah nie poleca miłować nieprzyjaciół, ale pozwala ich zwalczać.
Natomiast Bóg Biblii każe nam miłować nieprzyjaciół - to jeszcze jedna różnica
wskazująca, że Allah nie jest Bogiem.

WNIOSEK:
- w Koranie są wersety pozwalające na prowadzenie tzw. świętej wojny,
 a wszyscy niewierni zagrażający muzułmanom są wrogami, i Koran dopuszcza walkę z nimi.

7.	Jak rozmawiać z muzułmanami? 

To nie jest na pewno łatwe, przekonać muzułmanina, że się myli, że modląc się
do Allacha, będzie potępiony. To podobnie jak np. ze Świadkami Jehowy - są oni
przekonani, że mają rację, a to reszta się myli. Ale nie możemy rezygnować
z głoszenia Ewangelii, bo jeśli posiejemy Słowo to Duch Święty da wzrost
we właściwym czasie. Bo to Bóg daje wzrost.
Przecież wielu z was było rzymsko-katolikami, a jednak nawróciliście się do Chrystusa.
Bóg wiedział, jak ciebie bracie i siostro, przekonać. Wiemy też, że i muzułmanie
się nawracają - jak choćby Gulszan Estera czy Sabatina James, które opisały swoje
świadectwa w książkach.
Ja przyznaję, że oko w oko nie rozmawiałem jeszcze z muzułmanami, ale w internecie
na czacie, rozmawiałem z kilkoma osobami, którzy podawali, że są muzułmanami.
Niektórzy są zdziwieni, że bóg Koranu nie jest tym samym bogiem, co Bóg chrześcijan.

Fakt, że wcale nie trzeba znać Koranu aby skutecznie głosić Ewangelię.
Jeśli jednak ktoś zna Koran, to warto tą wiedzę wykorzystać.
Nadmienię, że w Koranie wielokrotnie jest wychwalany Abraham, Mojżesz, Dawid,
Jezus, nawet Żydzi i chrześcijanie. Są słowa poparcia dla Tory, Psalmów i Ewangelii.
Można więc zapytać:
- dlaczego, skoro Koran miał być kontynuacją Biblii i ostatecznym objawieniem,
 nie jest zgodny z Biblią, zmienia jej treść lub podaje sprzeczne informacje?
 Przecież Bóg nie może sobie zaprzeczać !
- dlaczego Koran nie każe miłować nieprzyjaciół?
- dlaczego Allah jest w jednej osobie i nie ma Syna?
- dlaczego Koran zaprzecza ukrzyżowaniu Jezusa oraz Jego zmartwychwstaniu?
- dlaczego wg Koranu, na zbawienie trzeba sobie zasłużyć, natomiast wg Biblii
 zbawienie jest z łaski?
 
W liście ap. Pawła do Efezjan czytamy:
"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" ( Ef. 2, 8-9)

To tylko niektóre pytania- podobnych można by, już bardziej szczegółowo, zadać więcej.
Należy pamiętać, że wśród muzułmanów panuje różnorodność interpretacji Koranu
i podejścia do chrześcijan.
Jedni np. uważają, że chrześcijanie sfałszowali Biblię lub do niej dołożyli
swoje dodatki (stąd mają się brać te sprzeczności między Koranem, a Biblią ),
inni uważają ( nie wnikając w szczegóły), że chrześcijanie źle interpretują Biblię.
Ważne jest też to, że nawet gdy muzułmanie traktują chrześcijan jako " lud księgi",
to stawiają ich niżej niż siebie.
My musimy cały czas pamiętać, że mamy prawo i obowiązek mówić prawdę o Koranie,
ale nie możemy potępiać muzułmanów jako ludzi.


PODSUMOWANIE

Chcę teraz podsumować najważniejsze myśli z tego rozważania:

1.	Bóg Koranu, Allah - nie jest Bogiem Biblii.

2.	Koran wielokrotnie przekręca fakty biblijne, zmieniając je lub dodając
    nierzeczywiste historie.

3.	Koran zaprzecza istnieniu Boga w Osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego.

4.	Koran zaprzecza, że Jezus jest Bogiem i że został zabity oraz ukrzyżowany.

5.	Na zbawienie w islamie trzeba sobie zasłużyć uczynkami, a w chrześcijaństwie
    zbawienie jest z łaski, pewne i niezależnie od ilości uczynków.


Bibliografia:
1. Biblia ( warszawska ) - wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne
2. Koran - wyd. PIW Warszawa - 1986, przekład Józef Bielawski (strony w nawiasie)
3. Jaka jest różnica? - Fritz Ridenour - wyd. Pojednanie - Lublin 1994

liniakwiat1

mail2
KONTAKT