logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
powrót CZY PRZEKLEŃSTWO MA MOC NAD CHRZEŚCIJANAMI ? podstrona
Jak chrześcijanie żyjemy w świecie, gdzie ludzie bezbożni chcą nam wszelkimi
sposobami zaszkodzić. Bóg nam błogosławi, a to nie każdemu się podoba.
Gdy działania typowo ludzkie nie skutkują (np. kłamstwa, prowokacje, plotki)
zdarza się, że używają metod demonicznych.
Sporo jest poradników o czarach, magii, rzucaniu uroków, klątw itp., w celu
czynienia zła. Jest to rodzaj przekleństwa). Kto stosuje te metody, jest
w rękach szatana. Diabeł tylko czeka, żeby używając takich osób zaszkodzić
chrześcijanom.
Wiemy, że chrześcijanie są pod szczególną ochroną Pana Jezusa i nic się
nie dzieje bez Jego wiedzy i zgody. Czy więc czary, uroki i inne przekleństwa
działają na chrześcijan?
Postaram się odpowiedzieć na to pytanie na podstawie Biblii.

Zagadnienia:
I.  Przekleństwo i jego rodzaje
II. Czy chrześcijanin może stosować przekleństwa?
III. Czy przekleństwo ma moc nad chrześcijaninem?
IV. Jak się bronić przed przekleństwami?
V.  Podsumowanie


I. Przekleństwo i jego rodzaje


1. Co to jest przekleństwo.

W Biblii mamy dużo słów hebrajskich i greckich które są tłumaczone jako
'przekleństwo', 'klątwa'. Podam część z nich, bez szczegółowego analizowania
ich znaczenia, gdyż jest zależne od kontekstu, w jakim były użyte:

a/ przeklinać - hebr. qll (8192) - przeklinać, pomniejszać, uczynić słabszym,
  nieznaczącym, gorszym, traktować źle, z pogardą
Joz.24,9    Potem wystąpił Balak, syn Syppora, król Moabu, i walczył
        z Izraelem; posłał on i przywołał Bileama, syna Beora,
        aby was przeklinał.

1Sam.17,43	 Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: Czy ja jestem psem,
         że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął
         Dawida przez swoich bogów.

2Król.2,24	 Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię
         Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały
         z nich czterdzieści dwoje dzieci.

b/ klątwa - hebr. wara (816) - rozpalić ogień, płonąć
Przyp.3,33	 Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi
         On mieszkaniu sprawiedliwych.

c/ klątwa - hebr. alah - (474) - przekleństwo sprowadzone na siebie lub na kogoś
Iz.24,6		 Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować
         swoje winy; dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi
         i niewielu ludzi pozostaje.

d/ przeklęty - hebr. araru (879) - przekląć, przekleństwo, być pod klątwą
1Sam.14,24	 Lecz mimo że Izrael był onego dnia strudzony, Saul kazał ludowi
         złożyć ślubowanie: Przeklęty niech będzie mąż, który spożyje
         cokolwiek przed wieczorem, zanim wywrę zemstę na swoich wrogach.
         Dlatego wszystek lud nawet nie zakosztował chleba.

e/ klątwa - hebr. qilalat (8194) - poniżenie, hańba, upokorzenie, znikomość, zło
Sędz. 9,57	 Bóg również odpłacił za wszelkie zło mężom sychemskim.
         I spełniło się na nich przekleństwo Jotama, syna Jerubbaala.

f/ klątwa - hebr. harama(3173) - zakazane, także poświęcone, obłożone klątwą,
  wyjęte spod prawa
Joz. 6,18	 Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście
         nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą, i abyście
         przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili
         go w nieszczęście.

g/ przeklinać - gr. kataraomai (2659) - rzucać klątwę, złorzeczyć (życzyć
  spełnienia się czegoś złego)
Mar.11,21	 I wspomniał Piotr, i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe,
         które przekląłeś, uschło.

Łuk.6,28	 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych,
         którzy was krzywdzą.

h/ przeklęty - gr. anatema (332) - odłożyć, oddzielać (zobowiązać, zaklinać się)

1Kor.16,22	 Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha.
(łagodniejsze znaczenie, oznacza ostrzeżenie i nie wiąże się z bezpośrednimi
konsekwencjami fizycznymi)

Należy pamiętać, że przekleństwo jest przeciwstawne do błogosławieństwa (5M.11,26)

Z powyższych przykładów możemy się dowiedzieć, że przekleństwo:
- może być dobre lub złe
- służy przeklinającemu do osiągnięcia określonego celu ( w zależności,
 czy jest zgodne z prawem Bożym, czy nie) np. ostrzeżenia, oddzielenia,
 wyrządzenia szkody fizycznej, psychicznej lub duchowej

Wniosek:
- przekleństwo to wypowiedź mająca na celu osiągnięcie pożądanych skutków
 poprzez działanie duchowe2. Rodzaje przekleństw.

Przekleństwa można podzielić na dwa rodzaje: dobre lub złe, czyli zgodne
lub niezgodne z prawem Bożym.
Jak już wspomniałem, przekleństwa mogą być stosowane przez Boga lub przez ludzi.
Może się wydawać dziwne, że doskonały Bóg stosuje przekleństwa, bo przekleństwa
w powszechnym rozumieniu - to coś złego. A przecież Bóg nas kocha i nie powinien
nikogo przeklinać.
W celu zrozumienia tej kwestii podałem znaczenia słowa przekleństwo, i przykłady
biblijne.
Tu dochodzimy do istotnego wniosku:

- przekleństwa dobre, zgodne z prawem Bożym powodują zawsze efekty pozytywne.
 Mogą być ogłaszane przez Boga, lub przez ludzi z Jego woli.

- przekleństwa złe, niezgodne w prawem Bożym (wypowiadane przez ludzi) zawsze dają efekty
 negatywne, i są grzechem.

Bóg używa przekleństwa zawsze sprawiedliwie, choć nam, ludziom, może się to
wydawać okrutne lub drastyczne. Zobaczmy na przykładach, kiedy Bóg stosuje
przekleństwa, i w jakim celu:

a/
1M.4,10	 I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.
4,11	 Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją,
     aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
4,12	 Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz
     tułaczem i wędrowcem na ziemi.
Cel - kara dla Kaina za zabicie brata (słowo araru)

b/
1M.12,2	 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię
     sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem.
12,3	 I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię
     przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.
Cel - Bóg zapewnia Abrama o swojej ochronie i ostrzega innych, że każdy, kto
   będzie przeklinał Abrama, też będzie przeklęty (słowo araru)

c/
4M.18,14 Wszystko, co będzie obłożone klątwą w Izraelu, będzie do ciebie należeć.

Cel - zabezpieczenie najlepszych ofiar dla kapłanów (słowo klątwa w znaczeniu
   zakazane lub poświęcone - harama)

d/
5M. 28,15    Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz
        pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które
        ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa
        i dosięgną cię…
28,18	    Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi,
        i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód…
28,22	    Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą,
        śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz.
Cel - ostrzeżenie przed łamaniem przykazań Bożych (słowo araru)

e/
Mar.11,13	 I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł,
         by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie, ale gdy się
         zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to
         bowiem pora na figi.
11,14		 A odezwawszy się, rzekł do niego: Niechaj nikt na wieki
         z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego.
11,21	 	 I wspomniał Piotr, i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe,
         które przekląłeś, uschło.
Cele: usunięcie drzewa, które nie daje owoców i pokazanie uczniom Jezusa,
   że wszystko jest możliwe dla wierzącego

Przekleństwa mogą też wypowiadać ludzie, którzy działając zgodnie z wolą Boga:

a/
2Król. 2,23	 Stamtąd poszedł do Betelu. A gdy szedł drogą, mali chłopcy
         wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń:
         Chodź no, łysy, chodź no, łysy!
2,24	   	 Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich
         w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały
         z nich czterdzieści dwoje dzieci.
Cel - ukaranie dzieci naśmiewających się z proroka Elizeusza (mimo młodego wieku
   musiały być bardzo złe, skoro Bóg je uśmiercił)

b/
5M. 27,14	 I odezwą się lewici, i będą mówić głosem donośnym do wszystkich
         mężów izraelskich tak:
27,15	 	 Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną,
         obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go
         w ukryciu. A cały lud odezwie się i powie: Amen.
Cel - ostrzeżenie przed konsekwencjami bałwochwalstwa

c/
Joz. 6,26	 W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę: Przeklęty
         będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta,
         Jerycha! Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na
         swoim najmłodszym postawi jego bramy.

Gal.1,8 	Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował
        wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali,
        niech będzie przeklęty!
1,9	 	Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli
        wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą
        przyjęliście, niech będzie przeklęty!
Cel - ostrzeżenie dla zwodzicieli, głoszących fałszywą ewangelię

Przekleństwa złe:

Samo wypowiedzenie przekleństwa np. 'niech on złamie nogę', nie działa samo
z siebie. Człowiek nie ma mocy, aby jego słowa spowodowały takie skutki.
Jednak może to wykorzystać szatan i demony, nawet jeśli nie zwracamy się
bezpośrednio do nich poprzez stosowanie czarów, uroków, zaklęć czy innego
rodzaju złych praktyk.
Sam fakt złorzeczenia jest niezgodny z wolą Boga, jest grzechem, i dlatego
szatan może próbować te słowa obrócić w czyny.
Przekleństwa takie mają na celu wyrządzenie szkody ludziom, nawet jeśli ktoś
chce osiągnąć(w swoim mniemaniu) coś dobrego:

a/
4M.22,6	 Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy
     ode mnie; może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi;
     wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony,
     a kogo przeklniesz, będzie przeklęty.
Cel - Bileam miał osłabić siły izraelitów, w celu ich pokonania


1Sam.14,24	 Lecz mimo że Izrael był onego dnia strudzony, Saul kazał ludowi
         złożyć ślubowanie: Przeklęty niech będzie mąż, który spożyje
         cokolwiek przed wieczorem, zanim wywrę zemstę na swoich wrogach.
         Dlatego wszystek lud nawet nie zakosztował chleba.
Cel - zapewnienie przestrzegania postu, aby wygrać bitwę (nadgorliwość Saula)

c/
1Sam.17,43	 Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: Czy ja jestem psem,
         że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął
         Dawida przez swoich bogów.
Cel - osłabienie Dawida i okazanie mu pogardy

Należy pamiętać, że złe przekleństwo może obrócić się przeciwko temu, kto je wypowiada:

Przysł.26,27	 Kto kopie dół, wpada weń, a kamień wraca na tego, kto go toczy.

1Ptr.3,12	 Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego
         ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym,
         którzy czynią zło.


Wnioski:
- przekleństwa zgodne z prawem Bożym nigdy nie są złe, i powodują zawsze
 efekty pozytywne.
- przekleństwa niezgodne w prawem Bożym zawsze są złe, i zawsze dają
 efekty negatywne.
II. Czy chrześcijanin może stosować przekleństwa?

Chrześcijanin nie powinien stosować przekleństw złych, bo to jest niegodne
z wolą Boga, jest grzechem:

Rzym.12,14	 Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie,
         a nie przeklinajcie.

Jak.3,10	 z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo.
         Tak, bracia moi, być nie powinno.

Ef.4,31	 	 Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie
         niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością.

Natomiast są przykłady stosowania przekleństw zgodnych z prawem Boga, ale tylko
w odpowiedzi na działanie przeciwko Bogu:

Dz. 13,9	 A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym,
         utkwił w nim wzrok
13,10		 i rzekł: O, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej
         przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej
         sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych
         dróg Pańskich?
13,11	 	 Oto teraz ręka Pańska na tobie, i będziesz ślepy, i do pewnego
         czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok
         i ciemność, a chodząc wokoło, szukał, kto by go prowadził
         za rękę.
13,12	 	 Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod
         wrażeniem nauki Pańskiej.

Dz. 8,18	 A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie
         rąk apostołów, przyniósł im pieniądze
8,19		 i powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce
         włożę, otrzymał Ducha Świętego.
8,20	 	 A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze
         twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży.

2Tym. 4,14	 Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego; odda mu Pan
         według uczynków jego;
4,15		 jego i ty się strzeż; albowiem bardzo się sprzeciwił słowom
         naszym.

1Tym.1,20	 do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem
         szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić.

1Kor.16,22	 Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha

Zauważmy, że tego rodzaju przekleństwa były na chwałę Bożą, a ich celem było
osiągniecie wyłącznie pozytywnych skutków. Moim zdaniem wypowiadanie takich
mocnych słów jest możliwe tylko z inspiracji Ducha Świętego.

Prawie każdy chrześcijanin miewa negatywne emocje z powodu skrzywdzenia przez
ludzi. Cisną się nam złe myśli i słowa. To wszystko powinniśmy powierzyć
Bogu w modlitwie, bo jeśli my zrezygnujemy z jakiejkolwiek zemsty, to Bóg
się dalej zajmie tą sprawą:

Rz.12,19	 Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi
         Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę,
         mówi Pan.

Wnioski:
- chrześcijanin nie powinien stosować złych przekleństw
- chrześcijanin może być użyty do wypowiadania przekleństw Bożych
III. Czy przekleństwo ma moc nad chrześcijaninem?

Tak. Chrześcijanina może dosięgnąć przekleństwo, ale tylko wtedy, gdy jest
nieposłuszny Bogu.
I dotyczy to każdego przekleństwa, zarówno Bożego, jak i skierowanego przeciwko
nam przez nieżyczliwych ludzi. Z chwilą nawrócenia jesteśmy po stronie Boga,
ale jeśli nie słuchamy Go, ponosimy konsekwencje - takie są reguły.
Jest to dla naszego dobra. Podaję kluczowe wersety:

5M. 11,26	Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.
11,27	 	Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana,
        Boga waszego, które ja wam dziś daję;
11,28		a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana,
        Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję,
        i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie.
To podstawowy werset ostrzegający nas przed konsekwencjami grzechu.

1Ptr.3,12	 Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego
         ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym,
         którzy czynią zło.
3,13		 I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi
         rzecznikami dobrego?
Dotyczy to także przekleństwa, jako rodzaju zła.

Przyp.26,2	 Jak ptak, który ucieka, jak jaskółka, która ulatuje,
         tak jest z bezpodstawnym przekleństwem: ono się nie ziszcza.
Przekleństwo niezgodne z prawem Bożym (np. uroki, zaklęcia) - możemy się ich
nie obawiać, gdy będziemy w porządku wobec Boga.

Czy to znaczy, że mamy drżeć, bo ktoś może nas przeklinać? Nie, gdyż Bóg robi
wszystko, abyśmy nie trwali w grzechu. Zanim pozwoli, aby dosięgło nas coś
niedobrego, daje nam czas na upamiętanie, ostrzega i napomina:

Neh.9,30	 Przez wiele lat okazywałeś im cierpliwość i ostrzegałeś ich
         przez swego ducha za pośrednictwem swoich proroków, lecz oni
         nie przyjęli tego w swoje uszy. Toteż wydałeś ich w moc ludów
         różnych krajów.

1J.5,18	 	Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili,
        nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże
        go i zły nie może go tknąć.

Przyp.3,25	 Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada
         na bezbożnych,
3,26		 gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie
         od sideł.

Pewne kontrowersje budzi fragment, z którego pozornie wynika, że przekleństwo
nie ma mocy nad wierzącym:

4M.23,23	 Gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem Ani czary nad Izraelem;
         Już teraz powiedzą o Jakubie i Izraelu, Czego dokonał Bóg.
Tak brzmi to w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Jednak w oryginale, oraz innych
tłumaczeniach jest bardziej jasny sens tego wersetu:

4M.23,23	Gdyż wróżby nie ma w Jakubie, i nie ma wyroczni w Izraelu.
        Z czasem będzie powiedziane Jakubowi i Izraelowi,
        co dokonał Bóg. (oryg.)

4M.23,23	Skoro nie ma czarów wśród Jakuba ani wróżbiarstwa w Izraelu,
        w czasie właściwym przepowie się Jakubowi, Izraelowi to,
        co Bóg uczyni. (Biblia Tysiąclecia)
Jak widzimy, fragment ten dotyczy przyszłości narodu wybranego, o której
dowiedzą się nie wróżąc, ani nie czarując (bo to było zakazane), ale od Boga.

Należy pamiętać, że gdy spotyka nas coś złego - jest to pod kontrolą Boga.
Nawet jeśli ktoś rzuca na nas klątwy, to Bóg ma moc je zablokować, ograniczyć
skutki, lub obrócić w dobro:

Hioba 1,12	 Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest
         w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed
         oblicza Pana.

5M.23,6	     Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał wysłuchać Bileama i zamienił
         ci Pan, Bóg twój, przekleństwo w błogosławieństwo,
         gdyż umiłował cię Pan, Bóg twój.

1M. 50,19	 A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na
         miejscu Boga?
50,20	 	 Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił
         to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować
         przy życiu liczny lud.
IV. Jak się bronić przed przekleństwami?

Jak już wspomniałem, najlepszą obroną jest posłuszeństwo Jezusowi.
Wtedy przekleństwa nie mają nad nami mocy. W związku z tym należy:

a/ starać się być posłusznym Bogu, nie trwać w żadnym grzechu, aby nie otworzyć
  furtki szatanowi:

Ef. 4,27	 nie dawajcie diabłu przystępu. (gr. nie dawajcie okazji diabłu)

b/ prosić Boga o sprawdzenie, czy nie zboczyliśmy z Jego drogi:

Ps. 139,23	 Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, Doświadcz mnie i poznaj
         myśli moje!
139,24	     I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, A prowadź mnie
         drogą odwieczną!


c/ prosić o obrócenie wniwecz przekleństw (jeśli wiemy, że ktoś może
  nam złorzeczyć)

2Sam.15,31	 Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest między
         spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł:
         Obróć Panie wniwecz radę Achitofela!V. Podsumowanie

Podstawowe wnioski z powyższego rozważania:
1. Przekleństwo nie ma mocy nad chrześcijanami, jeśli są posłuszni Bogu.
2. Chrześcijanie mogą się bronić przed skutkami przekleństw.
3. Przekleństwa mogą być dobre (zgodne z prawem Bożym) lub złe (grzeszne).
4. Przekleństwa złe obracają się przeciwko tym, którzy je stosują.

Zakończę znanym wersetem:

Ef.6,10	 	W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej
        mocy jego.
6,11	 	Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed
        zasadzkami diabelskimi.
6,12	 	Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi
        władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności,
        ze złymi duchami w okręgach niebieskich.Bibliografia (liczby w nawiasach oznaczają pozycje w słownikach).

1. Studio Biblijne 1.0 SE, wyd. Samson Digital System, 1998 (Biblie - BW,BT,BWP).
2. Hebrajsko-polski Stary Testament - Prorocy, opr. Anna Kuśmirek, red. nauk.
  ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, wyd. Vocatio, 2008
3. Wieki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu
  (t. I i II ), Ludwig Koehler, Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm, wyd,
  Vocatio, 2008
4. Grecko- polski Nowy Testament, ks. Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski,
  wyd. Vocatio, 1994
5. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, ks. Remigiusz Popowski
  wyd. Vocatio, 2006


Opracowano 2013-08-11

biblia4g
mail2
KONTAKT