logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
powrót PRZEZNACZENIE
CZY NASZ LOS JEST Z GÓRY USTALONY PRZEZ BOGA?
podstrona
To pytanie jest zadawane dosyć często zarówno przez chrześcijan, jak i niewierzących.
Chcemy wiedzieć, czy i w jakim zakresie możemy mieć wpływ na nasze życie - bo jeśli
los człowieka jest z góry zaplanowany, to cokolwiek byśmy robili i tak skutek
byłby taki sam.
Dla nas, chrześcijan, ważne jest co na ten temat mówi Bóg. A mówi sporo - na
podstawie Biblii możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi.


I. Co to jest przeznaczenie.

W potocznym rozumieniu jest to nieuchronność wystąpienia zdarzenia, niezależnie
od tego, co byśmy robili.
Przykład: jeżeli ktoś musi umrzeć danego dnia, to na pewno umrze. I nic nie pomoże,
czy będzie brał leki, czy będzie się modlił. I tak to się stanie tego dnia.
Dlatego ludzie chcą znać przyszłość, chodzą do wróżek, szukają za wszelką cenę
odpowiedzi bo uważają, że będą mogli sobie właściwie ułożyć życie, lub używać życia
ile się da.
Niestety większość ludzi woli zwracać się do kogokolwiek w tej sprawie, tylko
nie do Boga. A przecież w Biblii mają odpowiedź, co ich czeka.
Jako chrześcijanie nie musimy wiedzieć, co nas czeka gdy nasze ciało umrze.
Bo dla nas śmierć jest przejściem do Boga, do lepszego życia.
Często jednak chcemy wiedzieć, jak mamy postąpić w typowych sytuacjach życiowych.
Co więc na temat przeznaczenia mówi Biblia?


Analizując Biblię pod kątem przeznaczenia starałem się uwzględnić wszystkie fakty
i doszedłem do poniższych wniosków. Zagadnienia postaram się przedstawić krok po
kroku szczególnie zwracając uwagę na to, jak nasze działanie może wpływać
na przeznaczenie.


II. Bóg jest Wszechwiedzący i Wszechmocny.

To jest najważniejsza prawda, od której musimy zacząć, aby zrozumieć zagadnienie
przeznaczenia.
Być może fakt wszechwiedzy Boga jest tajemnicą nie do zrozumienia przez ludzi,
ale można spróbować to wyjaśnić stosując typowo ludzkie metody pojmowania.
Co więc znaczy Wszechwiedzący i Wszechmocny?
To, że Bóg jako Stwórca ma pełną kontrolę nad ludźmi i wszelkim innym stworzeniem.
Ma pełną wiedzę o tym, co się dzieje na całym świecie, także w naszej duszy i ciele.
Bóg nie stworzył nas bezmyślnymi robotami, ale dał nam wolną wolę, czyli wolność
wyboru. Mógłby nas zaprogramować jak maszyny lub nawet niektóre zwierzęta, a jednak
uczynił nas doskonalszymi.
Bo dał możliwość świadomego abstrakcyjnego myślenia i niezależnego podejmowania
decyzji.

Stwarzając nas, Bóg przewidział każdą konsekwencję naszego zachowania.

Podobnie jak w szachach. Dobry szachista przewidzi pewny wynik gry kilka ruchów
wcześniej.
Jednak szachista, nawet najlepszy nie jest wstanie przewidzieć po pierwszym ruchu
człowieka, jaki będzie wynik, jeżeli nie zna przeciwnika, no i nie zna myśli
przeciwnika. A Bóg to wie.

J.2,23	 A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię jego,
widząc cuda, których dokonywał.
2,24	 Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich,
2,25	 i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział,
co było w człowieku.

Bóg zna każdą naszą myśl i wie, jakie będą ostateczne konsekwencje.
Zna każdy, powtarzam każdy wariant zakończenia, choćby było miliony wariantów -
Bóg wie, jaki będzie skutek.

To jest główny wniosek - Bóg zawsze wie, jaki będzie skutek.
Moim zdaniem na tym polega wszechwiedza Boga. 

Bardzo dobrze oddają to fragmenty:

J.16,30	 Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał;
dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł.
Ps.139,3 Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach
     moich.
139,4	 Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim. A Ty, Panie, już znasz je całe.
139,5	 Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. I kładziesz na mnie rękę swoją.
139,6	 Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął.
139,16	 Oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twej zapisane były wszystkie
     dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.
(uwaga- inne tłumaczenie w Tysiąclatce i Gdańskiej, dot. wiedzy Boga o kształtowaniu
się ciała ludzkiego)

Kazn.3,15 To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna;
     bo Bóg przywraca to, co przeminęło.

Iz.46,10 Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się
     nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję
     wszystkiego, czego chcę.

Niektórzy na podstawie tych fragmentów twierdzą, że nie można zmienić swojego
przeznaczenia. Jak dla kogoś Bóg coś zaplanował, to się stanie. Jest to tylko
częściowa prawda , ale po kolei.III. Bóg stworzył ludzi i inne stworzenia jako bardzo dobre.


Należy przypomnieć jak to było na początku z człowiekiem.

1M.1,31 I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre.

1M.3,22 I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło.

Człowiek nie został stworzony jako ułomny, czy gorszy sort, ale bardzo dobry.
Zostaliśmy uczynieni na podobieństwo Boga a więc nie mogliśmy z natury dążyć
do czynienia zła. Nawet nie wiedzieliśmy, co to jest zło.
Mogliśmy odróżnić dobro od zła dopiero po tym, jak pojawił się pierwszy grzech.
Wtedy staliśmy się znającymi dobro i zło.
Bóg pragnął, żebyśmy czynili tylko dobro. Dlatego wyposażył człowieka w wewnętrzne
mechanizmy, chroniące przed podejmowaniem złych decyzji:

- wiedzę o Bogu ( Adam i Ewa widzieli Boga, więc nie było im to potrzebne,
 ale pokoleniom po nich już tak ):

Rz.1,19	 Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg
     im to objawił.
1,20	 Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo,
     mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem

- sumienie i inteligencję (analityczny proces myślowy ):
Rz. 2,15 dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach;
     wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się
     oskarżają lub też biorą w obronę;

Bóg, jako Stwórca, ustanowił też pewne prawa, a ich łamanie daje podstawę do
Jego interwencji lub zgodę na działanie szatana wobec człowieka.


Te czynniki miały nam pomagać ( i pomagają nadal ) wybrać posłuszeństwo Bogu
i Go kochać.
Bóg nie dał nam ogranicznika, który z chwilą gdy wybieramy zło uniemożliwiałby
powrót na drogę dobra. Bo to by wykluczało wolną wolę.
Zauważmy, że mechanizmy działały skutecznie, a impuls do popełnienia grzechu
przyszedł z zewnątrz, od szatana, a nie z wnętrza człowieka. Bóg przygotował taki
test, żeby sprawdzić, czy ludzie Go kochają - testu nie zdaliśmy. Niestety.IV. Czy Bóg wiedział, że człowiek będzie nieposłuszny?


W pierwszej chwili wydaje się, że wiedział, bo Bóg jest Wszechwiedzący.
Rozumując po ludzku, to byłoby bez sensu, bo by znaczyło, że Bóg z premedytacją
zaplanował wygnanie z raju i że będziemy ponosić konsekwencje grzechu.
Wtedy niektórzy pomyśleliby, że Bóg jest okrutny. A przecież Bóg nas kocha.
Jak to rozumieć?
Moim zdaniem Bóg wiedział, że człowiek może wybrać nieposłuszeństwo lub posłuszeństwo,
Ale nie wiedział, co wybierze.
Bóg świadomie zdecydował, że nie będzie wiedział. To tak, jak Jezus nie wiedział,
którego dnia będzie koniec świata.
To jest możliwe pod warunkiem, że wybór nie jest konsekwencją wcześniej podjętych
decyzji , bo wtedy o następnych decyzjach Bóg już może wiedzieć ( omówię to dalej ).
Takie postanowienie Boga wcale nie ogranicza Jego wszechwiedzy. Za to wskazuje,
że naprawdę nas kocha i chciał naszego dobra. Bóg przygotował wszystko na obydwa
warianty, od początku do końca.
Co jest znamienne i będące wyrazem wielkiej miłości - Bóg przygotował koło ratunkowe
dla wszystkich ludzi. Bez wyjątku. Jego Syn i Bóg, Jezus Chrystus zgodził się być
ratunkiem jeszcze przed stworzeniem świata.
To jeszcze bardziej umacnia w/w wnioski:

1Ptr.1,20 Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata,
     ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was,
Przeznaczony - proginosko (4138) znaczy wybrany uprzednio, wcześniej
( wiedzieć wcześniej ).

Dając nam wolną wolę Bóg wiedział, że możemy wybrać zło!
Miał już negatywne doświadczenia z istotą anielską, Lucyferem, który wybrał bunt
zamiast posłuszeństwo Bogu ( Ez.28,15) i nazwany szatanem stał się zwodzicielem ludzi.
Istoty anielskie zostały stworzone przed ludźmi, skoro widziały jak Bóg stwarzał świat
(Hioba 38,7,kom. 4/574 ). I bunt prawdopodobnie nastąpił jeszcze przed stworzeniem
ludzi, skoro już w raju szatan kusił do zła.
( bunt prawdopodobnie nastąpił jeszcze przed pełnym stworzeniem świata, bo ostateczne
miejsce kaźni, czyli jezioro ogniste, było przygotowane głównie dla szatana i demonów,
porównaj Mat.25,41 i słowo etoimadzo-2084/gr.)

A skoro aniołowie, stworzenia doskonalsze niż człowiek, byli nieposłuszni, to tym
bardziej człowiek był narażony na ryzyko złego wyboru. Na pewno Bóg oczekiwał,
że człowiek wybierze miłość do Niego. Nawiasem mówiąc, jak się czujemy gdy ktoś za
dobro okazuje nam niewdzięczność?

Wniosek:
Bóg wiedział, że człowiek może być nieposłuszny, ale oczekiwał posłuszeństwa
za dobro, jakie ludziom wyświadczył.V. Czy i kiedy człowiek ma wpływ na swój los.


1. Bóg wpływa na nasze życie.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że zawsze człowiek ma wpływ na swój los
i los innych ludzi, w zależności od tego kiedy i co postanowi.
To jest bardzo istotne, bo nasze wybory mogą mieć konsekwencje na życie naszych
dzieci, nasze relacje z ludźmi i nasz ostateczny los.
W sumie Bóg wpływa na nasze życie w zależności od tego, czy jesteśmy Mu posłuszni,
czy nie.
Dlatego dobrze jest znać Boga i jego Słowo, żeby dokonywać właściwych wyborów
i mieć wpływ na swoje przeznaczenie.
Przykłady:
- Adam i Ewa zgrzeszyli, a skutki grzechu ponosimy do dzisiaj ( ratunkiem jest
 tylko Jezus)
- drugie przykazanie:
2M.20,4-6 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie
      w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
	  Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan,
      Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach
      do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.
	  A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują
      i przestrzegają moich przykazań.

Jeżeli ty będziesz żyć w grzechu, to złe konsekwencje mogą ponieść twoje dzieci,
wnuki, nawet do czwartego pokolenia! Jak w poniższym przykładzie dot. króla
Jeroboama:

1Król.14,9 lecz postępowałeś gorzej niż wszyscy twoi poprzednicy, zacząłeś
      czynić sobie innych bogów, bałwany lane, aby mnie pobudzić do gniewu,
      mnie zaś odrzuciłeś precz na ubocze.
14,10	 Dlatego oto Ja sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama i wytępię
     u Jeroboama każdego męskiego potomka niewolników i wolnych w Izraelu,
     i wymiotę dom Jeroboama jak się wymiata do cna śmieci, aż wszystko jest
     wymiecione.
14,11	 Kto u Jeroboama umrze w mieście tego pożrą psy, a kto umrze w polu tego
     rozdziobią ptaki niebieskie, gdyż Pan tak powiedział.


A jeżeli będziesz żyć w posłuszeństwie, to dobre skutki Bóg rozciągnie na twoje
dzieci aż do tysięcznego pokolenia. To jest piękne! Jak w przykładzie dot. Izaaka
( dzięki posłuszeństwo Abrahama, jego syn też miał błogosławieństwo Boga):

1M.26,3	 Mieszkaj jako gość w tym kraju, a Ja będę z tobą i będę ci błogosławił,
     gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi,
     którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu.
26,4	 Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu
     wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez
     potomstwo twoje,
26,5	 dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu
     poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich.

Jak widzimy, i Jeroboam, i Abraham, mieli wpływ na swoje przeznaczenie i los innych.

Można by powiedzieć, że w ten sposób zostało określone przeznaczenie ludzi z nimi
związanych.

Jednak Bóg stosuje zasadę łaski oraz oceny indywidualnej każdego człowieka.

Ps.14,2	 Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny,
     który szuka Boga.

Łaskę okazał wobec Noego i jego rodziny, gdy zesłał potop na ziemię, żeby zgładzić
ludzi żyjących w grzechu:
                              
1M.6,8	 Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. ...
6,11	 Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.
6,12	 I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło
     drogę swoją na ziemi.
6,13	 Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia
     pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

Zasadę sprawiedliwości zastosował w przypadku zniszczenia Sodomy i Gomory:

1M.18,25 Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić
     sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo,
     co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej
     ziemi, nie ma stosować prawa?
18,26	 I rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych,
przebaczę całemu miejscu ze względu na nich.

W przypadku Jeroboama hańbiącej śmierci jako konsekwencji grzechu jako jedyne nie
poniosło jego dziecko.
Bóg zabrał je do siebie:

1Król. 14,12 Ty zaś wstań i idź do swojego domu; gdy dojdziesz do miasta,
       dziecię umrze.
14,13	 I będzie je opłakiwał cały Izrael, i pochowają je, gdyż jedynie ono z domu
     Jeroboama zejdzie do grobu, gdyż jedynie u niego z domu Jeroboama znalazło
     się coś, co podobało się Panu, Bogu izraelskiemu.

Tak więc nawet jeżeli grzechy twoich przodków "nagrabiły" tobie, możesz zmienić
przeznaczenie jeśli będziesz szukał Boga. Bóg na pewno to zobaczy i pozwoli ci
się znaleźć.


2. Plany Boga

Tu należy wspomnieć o planach Boga.

Jeżeli Bóg planuje coś co się musi stać bezwarunkowo, zwykle objawia to przy pomocy
ludzi i nikt nie ma już żadnego wpływu na ostateczny skutek.
Człowiek może uczestniczyć w wykonaniu takich postanowień, ale nie może ich w żaden
sposób zmienić.
Do tej kategorii należy część proroctw i plany Boga, w tym dot. Mesjasza, końca
świata czy ostatecznego miejsca pobytu ludzi zbawionych i niezbawionych.

Przykłady proroctw, gdzie ludzie nie mogli nic zrobić aby zatrzymać realizację
planów Boga:

Iz.7,13-14 Wtedy Izajasz rzekł: Słuchajcie, domu Dawidowy! Czy mało wam tego,
      że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da
      wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.


Obj. 1,1  Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim
      to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego
      anioła swojego słudze swemu Janowi,


Ezdr. 1,1 W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się
      spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan
      ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie
      w całym swoim królestwie, co następuje

Bóg może wpływać na nasze działania (my na działanie Boga również możemy mieć wpływ).
Do realizacji swych planów używa Bóg wybranych przez siebie osób.

Bóg wie jaki jest każdy człowiek, i wybiera osoby do pełnienia swojej woli
(czasem zanim się narodzą).
Ukształtowany przez Boga charakter pomaga wybranemu człowiekowi realizować wolę Boga
z przekonania lecz, co zaznaczę, nadal ma on wybór: być posłusznym lub nie.
Mojżesz, Jan Chrzciciel czy Jonasz to przykłady takich osób.

Im bardziej człowiek kocha i zna Boga, tym bardziej wykonuje Jego wolę. Im bardzie
zwycięża  egoizm człowieka, tym bardziej Bóg go koryguje.
Przykład:
Jonasz został wybrany przez Boga aby ostrzec mieszkańców Niniwy. Jednak się
zbuntował i nie poszedł. Bóg pracował nad nim aż się Jonasz ukorzył i wypełnił
wolę Boga.
Jonasz miał wybór: albo się ukorzyć, albo nie. Jeśliby się nie ukorzył, to Bóg na
pewno posłałby do Niniwy kogoś innego, a Jonasz miałby problem.
Tak przy okazji, Bóg okazał wielką miłość Jonaszowi, bo uczył go miłości do ludzi.
Pokazał mu, że nie umie kochać mieszkańców Niniwy. Podobnie kształtuje nas obecnie.

Takie przykłady sugerują, że Bóg ingeruje w nasze życie - kształtuje, prostuje,
karci - to prawda.
Jednak tej ingerencji wielu z nas zawdzięcza, że nie znajdziemy się w piekle.
Jeżeli się zastanowimy i obiektywnie ocenimy fakty, to będziemy bardzo dziękować
Bogu, że nas w ten sposób ratuje od zagłady.
Mimo, że nawet najlepszym zdarzały się okresy buntu (np. Hiob), to ostatecznie
byli oni wdzięczni Bogu za to, co zrobił z ich życiem.


3. Możemy prosić Boga o zmianę przeznaczenia.

Tak. Przez postawę posłuszeństwa Bogu, modlitwę, post możemy prosić Boga o zmianę
naszego losu . Decyzja należy jednak do Boga, który wie co dla nas jest korzystne.

Bóg uzależnia decyzję od naszego działania. Objawia nam te warunki lub nie.
Przykłady:
 - obietnice dla Izraela. Bóg objawił Hebrajczykom, że jak będą Mu posłuszni to
  będą mieli
  błogosławieństwo, a jeśli nie - skutkiem będą różne plagi ( 3M.26,3 i 26,14 ).
  I tak było, Bóg karcił ich i napominał, jak zapowiedział.

- król Hiskiasz zachorował i dostał proroctwo że na pewno umrze. Modlił się do
 Boga i Bóg jednak zmienił swoje postanowienie. Hiskiasz został wysłuchany
 a jego życie przedłużone o 15 lat.

2Król.20,1 W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego
      prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj
      swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył.
20,2	 Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana
     tymi słowy:
20,3	 Ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie
     i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Następnie Hiskiasz
     wybuchnął wielkim płaczem.
20,4	 A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo
     Pana następującej treści:
20,5	 Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak: Tak mówi Pan,
     Bóg Dawida, twojego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy.
     Otóż, uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana.
20,6	 Dodam też do twojego życia piętnaście lat i wyrwę ciebie i to miasto
     z mocy ręki króla asyryjskiego, i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie
     i przez wzgląd na Dawida, mego sługę.

Król miał objawiony plan Boży, ale prawdopodobnie nie był gotowy na śmierć,
bo inaczej pogodziłby się z proroctwem. Dlatego, mimo proroctwa, próbował wpłynąć
na Bożą decyzję i został wysłuchany. Udało mu się zmienić swoje przeznaczenie.

Tu wspomnę że szatan, demony, a także ludzie którymi one się posługują, mogą
ingerować w nasze życie. Trzeba pamiętać że szatan przez tysiące lat poznawał
człowieka i (w ograniczonym zakresie) umie wpływać na nas i otaczający nas świat.
Z naszych zachowań przewiduje co się prawdopodobnie wydarzy, a także prowokuje do
określonych zachowań ( np. kusi do grzechu ).
Jednak nie jest wszechwiedzący, nie zna naszych myśli i nie może działać
w nieograniczony sposób. Jeśli ktoś ma tego typu doświadczenia - zawsze może
poprosić Boga o pomoc, uwolnienie od działania zła - i Bóg uwalnia takie osoby.


4. Kiedy nie możemy nic zrobić, aby zmienić nasze przeznaczenie.

Są sytuacje, kiedy już nic nie możemy zrobić, aby zmienić przeznaczenie.
Bóg wie że gdy wybierzemy zły wariant, za tym pójdą inne działania, a On zna ostateczny
i niezmienny skutek.

To tak jakbyśmy wybrali skok w przepaść - jeżeli skoczymy, to już nie możemy się
cofnąć. Spadniemy na pewno.

Czasami Bóg objawia jednoznacznie co się stanie, czasami nie - ale na pewno
ostrzega wcześniej jakie mogą być konsekwencje złego wyboru. Ogólny sens działania
Boga dobrze oddaje werset:

Am. 3,7	 Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu
     swoim sługom, prorokom.

Przykłady skoku w przepaść:
- Piotr zarzekał się, że na pewno nie zaprze się Jezusa. A Jezus powiedział,
 że na pewno się zaprze i to 3 razy.
 Jezus znał myśli i psychikę Piotra, jego zachowania i stan duchowy. Piotr właśnie
 'skoczył w przepaść', a skutki były nieodwracalne. Jezus to wiedział i wypowiedział
 to w formie proroctwa. Stało się tak jak powiedział Bóg ( Mat.26,34).

- oddawanie czci bożkom, a nie Bogu spowodowało że Bóg surowo ukarał ludzi, i nawet
  modlitwa proroka Bożego nic nie mogła zmienić.

Jer.7,16 Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania
     ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham!
7,17	 Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu?
7,18	 Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto,
     aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary
     z płynów, aby mnie obrażać.
7,19	 Czy mnie tym obrażają - mówi Pan - czy nie raczej samych siebie ku
     zawstydzeniu własnemu?
7,20	 Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to
     miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne - płonąć
     będzie i nie zgaśnie. …
7,33	 A trupy tego ludu będą żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt
     na ziemi; i nikt nie będzie ich płoszył.

- także człowiek który popełni grzech przeciwko Duchowi Świętemu 'skoczył w przepaść'
 i nic nie może już zmienić:

Mat.12,31 Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom
      odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.


Wnioski:
- nasz los nie jest w każdym przypadku trwale określony, mamy wpływ na jego
 kształtowanie w zależności od tego kiedy i jakiego dokonamy wyboru
 ( posłuszeństwo Bogu lub nie )
- czasami człowiek nie ma możliwości zmiany swojego losu, bo tak zdecydował Bóg,
 z powodu naszego złego postępowania ('skok w przepaść')


Na podstawie w/w rozważania możemy już określić na czym polega przeznaczenie.
Dla pełnego obrazu należy jeszcze wspomnieć o dwóch sprawach.VI. Księga życia.

Rozważając temat przeznaczenia nie można pominąć księgi życia, którą założył Bóg
z chwilą stworzenia świata. Niektórzy wykorzystują wzmianki o niej do głoszenia,
że nasz los w każdym przypadku jest z góry ustalony. Oczywiście nie zgadam się
z taką interpretacją.
Czy na podstawie fragmentów o księdze życia można wysnuć wniosek, że los człowieka
jest z góry ustalony?
Poniżej podaję fragmenty:

Ps.69,29 Niech będą wymazani z księgi życia, A ze sprawiedliwymi niech
     nie będą zapisani!


Dan.12,1 W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem
     synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było,
     odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony
     będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.
     ( dot. czasów ostatecznych )

Flp.4,3	 Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one
     dla ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi
     współpracownikami moimi, których imiona są w księdze żywota.


Obj.3,5	 Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego
     z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.


Obj.13,8 I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię
     nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka,
     który został zabity.

Obj.17,8 Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani,
     i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona
     nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą,
     że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Nie można użyć tych słów dla udowodnienia przeznaczenia człowieka do zbawienia
lub potępienia, bo czyjeś imię z powodu niewierności może być wymazane z księgi życia.
(3/651 - komentarz )

Te fragmenty wcale nie potwierdzają teorii, że los człowieka jest w każdym przypadku
z góry przesądzony. Biblia nie może sobie zaprzeczać, a skoro są inne fragmenty
jednoznacznie wskazujące, że mamy wpływ na swój los - to tak jest.5. Miłość Boga nie pozwala na bezwzględne przeznaczenie - to człowiek dokonuje wyboru
  swojego bezwzględnego przeznaczenia.

Czy Bóg stworzył ludzi, żeby się nad nimi znęcać i żeby się męczyli? Na pewno nie.
Potwierdzają to fragmenty z użyciem słowa - niham ( 5971/1), tłumaczone jako słowo
'żałował'. Może ono mieć również znaczenie: martwił się, opłakiwał.
Polskie tłumaczenie 'żałował' nie jest precyzyjne, bo inaczej zaprzeczałoby fragmentowi:

1Sam. 15,29 A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje,
       bo nie jest człowiekiem, aby żałować.

A to fragmenty o "żałowaniu":

1M. 6,6	 żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim ...
1M. 6,17 Bo oto Ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem
     wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.


1Sam. 15,35 A Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci i bolał
       Samuel nad Saulem. Pan zaś żałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem.

W tym ostatnim przykładzie Saul został wybrany przez Boga na króla Izraela
i wykonywał Bożą wolę, ale gdy przestał - Bóg powołał inna osobę, Dawida, który
lepiej służył Bogu.

Jeśli Bóg determinowałby decyzje człowieka, to nie żałowałby, nie martwiłby się
gdy człowiek podejmuje złe decyzje.

A skoro żałował to znaczy, że człowiek mógł decydować - w tych przykładach akurat
ludzie wybrali złą drogę, co spowodowało nieodwracalne skutki.

Przykład, że można wpływać na przeznaczenie poprzez nasze zachowanie:

Am.7,1	 Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto stworzył szarańcze,
     gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po kośbie królewskiej.
7,2	 A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem: Wszechmogący Panie, przebacz!
     Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki?
7,3	 I żałował tego Pan: Nie stanie się - rzekł Pan. ( niham - zlitował się )
7,4	 Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto Wszechmogący Pan
     wezwał płomień ognia, aby spalił wielką toń podziemną i strawił rolę.
7,5	 I rzekłem: Wszechmogący Panie! Zaniechaj tego! Jakże ostoi się Jakub,
     wszak jest tak maleńki?
7,6	 I żałował tego Pan: I to się nie stanie - rzekł Wszechmogący Pan.
…
7,16	 A teraz posłuchaj ty słowa Pana: Ponieważ mówisz: Nie prorokuj przeciwko
     Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka,
7,17	 dlatego tak mówi Pan: Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd,
     a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. 	Twoja ziemia sznurem będzie
     podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi, Izrael zaś pójdzie ze swej
     ziemi na wygnanie.

Wniosek - jeżeli ktoś czyni uparcie zło - Bóg determinuje bezwzględnie co dalej
     się stanie, i to jest nieodwołalne ( proroctwo ). To się musi stać.
     Bóg dopuszcza ciąg zdarzeń w tym kierunku, bo to się musi zdarzyć -
     'skok w przepaść' jest już nieodwołalny.

Jeżeli Bóg, zanim stworzył świat, zaplanowałby na zimno, że:
- wygoni ludzi z raju
- zniszczy ludzkość potopem
- będą choroby, wojny, holocaust
- nastąpi koniec świata a część ludzi będzie cierpieć wiecznie w jeziorze ognistym
 to można by pomyśleć, że Bóg jest okrutny. Ale tak nie jest, i wie o tym
 każdy komu Bóg dał się poznać.

Bóg jest sprawiedliwy, i nas kocha. Ustalił takie zasady i ich przestrzega.
Jeżeli Bóg stworzyłby ludzi planując od razu że ich zgładzi to by znaczyło,
że nas nie kocha. A jednak nas kocha, bo Syna posłał na śmierć krzyżową za nas.
Większej miłości nie znam.

Jeżeli wpływa na nas - to tylko dla naszego dobra, ale cały czas szanuje naszą
wolną wolę.VII. PODSUMOWANIE


Może wnioski do jakich doszedłem wydadzą się kontrowersyjne, lecz jest zbyt dużo
fragmentów mówiących o tym że jednak mamy wpływ na to co się wydarzy, jaki będzie
nasz los.
Zgadza się to z koncepcją kochającego Boga.


Poniżej przedstawiam najważniejsze wnioski z rozważania:

a/ Bóg jest Wszechwiedzący czyli zanim nas tworzył przewidział każdą konsekwencję
  działania człowieka.

b/ Bóg świadomie może nie chcieć wiedzieć, jaką człowiek podejmie decyzję

c/ Bóg nas stworzył z wolnością wyboru ( dobro lub zło ), nie jesteśmy robotami.

d/ Bóg nas kocha, chce naszego dobra i oczekuje, że my też będziemy Go kochać.
  Dlatego czasami ingeruje w nasze życie gdy łamiemy ustanowione przez Niego reguły.

e/ Mamy wpływ na nasze życie, a nasz los zależy od tego kiedy i jaką podejmiemy decyzję.

f/ Możemy prosić Boga o zmianę przeznaczenia swojego lub innych ludzi.

g/ Posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo Bogu powoduje określone konsekwencje dla naszych
  dzieci i następnych pokoleń.

h/ Nasze przeznaczenie nie jest zapisane w gwiazdach czy gdziekolwiek indziej.

i/ Czasami nie ma możliwości zmiany przeznaczenia ( np. tzw. 'skok w przepaść' ).Zakończę jednym z moich ulubionych wersetów:

Ps.37,4-5 Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!
	  Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.


BIBLIOGRAFIA.

Wszystkie cytowane fragmenty pochodzą z Biblii Warszawskiej.

1. Wieki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, praca
  zbiorowa, wyd. Vocatio.
2. Hebrajsko-polski Stary Testament Prorocy, praca zbiorowa, wyd. Vocatio
3. Biblia z komentarzem Nowy Testament, praca zbiorowa, wyd. Life 1996
4. Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii hebrajskiej, praca zbiorowa,
  wyd. Vocatio

Opr. D. 2009-06-01

kwiat13
mail2
KONTAKT