logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
powrót SAMOBÓJSTWO = MORDERSTWO podstrona
Samobójstwem jest celowe odebranie sobie życia, czyli uśmiercenie własnego ciała
(bo duszy i ducha zabić nie można ).
Samobójstwo popełniają ludzie nie znający Boga, zwykle gdy nie widzą wyjścia
z problemów, bo uważają, że wtedy skończą się ich kłopoty.
Bóg wyraźnie zabronił odbierania sobie życia. Już na początku Biblii mamy
przykazanie 'nie zabijaj'.
Nie chodzi tu tylko o świadome zamordowanie innej osoby, bo byłoby to wyraźnie
napisane, ale też zabicie siebie.

2M.20,13	 Nie zabijaj.

Zabronione było tylko zabijanie niezgodne z prawem Bożym czyli nie dotyczyło
zabijania z polecenia Boga, lub wykonania wyroku prawnego (np. zabicie mordercy).
Tak więc samobójca łamie jedno z podstawowych przykazań Bożych, czyli grzeszy.

W Nowym Testamencie też mamy wyraźny zakaz niszczenia siebie, co obejmuje
zarówno działanie na szkodę duszy, ducha i ciała:

1Kor.3,16	 Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży
         mieszka w was?
3,17	 	 Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg,
         albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.
         niszczyć - gr. ftheiro (5202) - niszczyć, psuć, pustoszyć,
         rujnować, demoralizować,
         (to słowo jest także użyte w kontekście śmierci, zagłady
         zwierząt (zginą, 2 Ptr.2,12):

2Ptr.2,12	 Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to,
         by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają;
         toteż zginą jak one

Od chwili nawrócenia chrześcijanie są świątynią Ducha Świętego, co jest
potwierdzone w:

1 Kor.6,19	 Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha
         Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że
         nie należycie też do siebie samych?
6,20		 Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

Należymy już do Boga, a więc nie powinniśmy grzeszyć w jakikolwiek sposób.
Bóg dał nam życie, i wymaga abyśmy dbali o swoje ciała, zarówno fizyczne,
jak i z powodu faktu że jesteśmy członkami Kościoła:

Ef. 5,28	 Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała.
         Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
5,29	     Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści,
         ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół,
5,30		 gdyż członkami ciała jego jesteśmy.


Ktoś powie, że ciała niewierzących nie są świątynią Ducha Świętego. Tak, jednak
hoć niewierzący i tak idzie po śmierci do piekła, niszcząc swoje ciało powiększa
swoją winę przed Bogiem, łamie kolejne przykazanie, co będzie miało wpływ
na wymiar kary na Sądzie Ostatecznym.

W Biblii mamy kilka przykładów samobójstw. Są to przykłady negatywne.
Zawsze popełniali je ludzie nieposłuszni Bogu:

- Saul - był Bogu nieposłuszny wielokrotnie
1Sam.31,4	 I rzekł Saul do swojego giermka: Dobądź miecza i przebij mnie
         nim, aby gdy nadejdą ci nieobrzezańcy, nie przebili mnie
         i nie naigrawali się ze mnie. Lecz giermek nie chciał,
         gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił.

- Samson - zdradził tajemnicę swojej siły, przez co Filistyńczycy ogolili
 mu głowę, i stracił swój dar (nieposłuszeństwo nakazowi Bożemu - Sędz.13,2-25)
Sędz. 16,28	 Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie, Boże,
         wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże,
         abym mógł się zemścić na Filistyńczykach choćby za jedno
         z dwojga moich oczu...
16,30	     I rzekł Samson: Niech zginę razem z Filistyńczykami.
         Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na
         wszystek lud, który był w nim.
         A było zabitych, których przyprawił o śmierć sam ginąc, więcej
         niż zabitych, których uśmiercił za swego życia.

Może to się wydać dziwne, że Bóg się zgodził na taką prośbę. Bóg wysłuchał,
bo wtedy dozwolona była zemsta.

- Achitofel - wystąpił przeciwko Dawidowi, a tym samym przeciwko Bogu:
2Sam.15,31	 Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest między
         spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł: Obróć Panie wniwecz
         radę Achitofela!...
2Sam.17,23	 Gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana,
         osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście
         rodzinnym. Potem rozporządził swoim domem i powiesił się.
         Gdy umarł, pochowano go w grobie jego ojca.

- Judasz - zdradził Jezusa (i był złodziejem):
Mat. 27,3	 Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany,
         żałował tego, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom
         oraz starszym
27,5	 Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się.


Poświęcenie życia za innych (z miłości, w celu ratowania) nie jest samobójstwem.

J. 10,17	 Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je
         znowu wziąć.
10,18	 Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać
     je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.
(Jezus jako Bóg miał prawo się poświęcić bo tylko Bóg decyduje o życiu,
sam zresztą się nie zabił)

J. 15,12 Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali,
     jak Ja was umiłowałem.
15,13	 Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie
     za przyjaciół swoich.

1J. 3,16 Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje;
     i my winniśmy życie oddawać za braci.

Eutanazja jest współudziałem w morderstwie, bo jest to świadome planowanie
zabicia siebie z udziałem innej osoby, którą namawia się do morderstwa.
Także katowanie się lub poświęcenie życia 'za grzechy ludzkości' przez tak
zwanych 'męczenników' jest samobójstwem, bo to Jezus cierpiał za nas, i nikt
inny nie może tego zrobić.
Dusza samobójcy idzie do piekła, bo jest w stanie grzechu. Jest niewielkie
prawdopodobieństwo, że zanim umrze, jeszcze zdąży przeprosić Boga, i będzie
zbawiony. Należy jednak pamiętać, że szatan zrobi wszystko aby to uniemożliwić.

Rozważanie to nie dotyczy sytuacji, gdy zabija się osoba chora psychicznie,
całkowicie nieświadoma konsekwencji swojego działania.

Temat powiązany: Nie zabijaj

Bibliografia (liczby przy greckich słowach to pozycja w słowniku):
1. Studio Biblijne 1.0 SE, wyd. Samson Digital System, 1998 (Biblie - BW,BT,BWP).
2. Hebrajsko-polski Stary Testament - Prorocy, opr. Anna Kuśmirek, red. nauk.
  ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, wyd. Vocatio, 2008
3. Grecko- polski Nowy Testament, ks. Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski,
  wyd. Vocatio, 1994
4. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, ks. Remigiusz Popowski
  wyd. Vocatio, 2006

Opracowano 2012-12-09

biblia2
mail2
KONTAKT